Quang Nam Phỏng Vấn cô Phạm T. Nghiên và bà Nguyễn T. Tuyết Lan

      PV30032017

Kính thưa quý thính giả, sáng hôm qua, 29 tháng 03 năm 2017, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ có buổi lễ vinh danh và trao giải “Phụ Nữ Quốc Tế Dũng Cảm” của năm nay. Trong số những người được trao giải có Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Quang Nam có buổi tiếp xúc với thân mẫu của Như Quỳnh là bà Nguyễn Thị Tuyết Lan và cô Phạm Thanh Nghiên.

You May Also Like

Leave a Reply