Thái Hòa Phỏng Vấn Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng

      PV28032017

Trước tình trạng rất nhiều người dân Việt Nam bị các quan tham của chế độ cướp đất cướp nhà, tổ chức BP.SOS đã bắt đầu có những hoạt động bênh vực và bảo vệ những nạn nhân bị tước đoạt tài sản cách bất công này. Vì thế, phóng viên Thái Hòa đã có một cuộc phỏng vấn với Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, là giám đốc tổ chức BP.SOS về vấn đề này.

You May Also Like

Leave a Reply