Vai Trò Thi Ca Trong Công Cuộc Đấu Tranh Giành Độc Lập, Chủ Quyền Và Dân Chủ Hóa Việt Nam

      NVDCCT04032017

Chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Hải Nguyên phụ trách vẫn với chủ đề: “Vai Trò Thi Ca Trong Công Cuộc Đấu Tranh Giành Độc Lập, Chủ Quyền Và Dân Chủ Hóa Việt Nam” tuần này với vị khách mời là Ns. Xuân Điềm.

You May Also Like

One thought on “Vai Trò Thi Ca Trong Công Cuộc Đấu Tranh Giành Độc Lập, Chủ Quyền Và Dân Chủ Hóa Việt Nam

 1. Mung Xuan Dinh Dau

  Tieng Ga Gay Goi … Vang … Vang…
  Viet Bao Tinh Thuc Len Dang Xong Pha
  Tu Do Dan Chu Nhan Hoa
  Diet Cong Kien Quoc, Khuc Ca Khai Hoan

  An Hai Binh Nguyen

Leave a Reply