Quang Nam Phỏng Vấn Hòa Thượng Thích Không Tánh

      PV1142017

Thưa quý thính giả, như tin chúng tôi đã loan, công an tỉnh Vĩnh Long lại dở thói côn đồ hành hung và đánh đập các thành viên của Hội Đồng Liên Tôn khi các vị chức sắc đi chúc Tết Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo tại đây. Từ Vĩnh Long, Hòa Thượng Thích Không Tánh kể lại sự việc như sau. Minh Nguyệt xin mời anh Quang Nam.

You May Also Like

Leave a Reply