Chôn xác chết cộng sản là điều tiên quyết để thực hiện dân chủ, chống ngoại xâm

      BinhLuan24012017

Không chỉ riêng thành phần bộ đội ‘cụ hồ”, “lão thành cách mạng”, cựu quan chức đảng nhà nước, cựu ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản… lên tiếng đòi dân chủ nhưng không dám vượt lên, không dám bước qua ngưỡng cửa “bác, đảng”. Động thái đấu tranh dân chủ “lửng lơ” loại này còn nằm trong tư tưởng của thành phần trí thức, nhà báo, nhà văn, nhà thơ xã nghĩa… chỉ dám phản kháng, chống tiêu cực trước mắt chứ chưa can đảm chỉ thẳng vào nguyên nhân của mọi nguyên nhân tiêu cực, tai hại làm tan hoang đất nước, là do “bác” và đảng gây ra…
Cộng sản đã vỡ trận, tan tác ngay từ khi cuộc cách mạng dân chủ từ những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước. Cách mạng dân chủ quét sạch hệ thống tổ chức nhà nước xã hội chủ nghĩa làm sụp đổ dây chuyền từ Đông Âu tràn sang giật sập liên bang Nga Sô Viết – thành trì của độc tài cộng sản. Chính từ đó chủ nghĩa cộng sản đã chết… chết từ trên lý thuyết cho đến chết từ trong thực tiễn đời sống với các câu thần chú như: “…Tiến lên thế giới đại đồng… Làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu… Xây dựng thiên đường cộng sản để không còn cảnh người bóc lột người…”
Thực tế, cho đến ngày nay không còn tên cộng sản, đảng cộng sản nào “…là vô sản chuyên chính… là đội quân tiên phong trung thành với giai cấp công nhân, nông dân… ”
Cụ thể là qua hình ảnh của đám quan chức các cấp của cộng sản Tàu-Việt, đứa nào cũng nhà lầu xe hơi, tiền đô, tiền mao – hồ rủng rỉnh, của chìm của nổi, cất giấu rải rác từ trong nước cho đến theo chân con cháu của chúng đi vào các nước tư bản “bóc lột” không hề ít. Đặc biệt những tài sản kếch xù của chúng có được không qua quá trình lao động cật lực chân chính của đôi bàn tay lẫn tài năng của khối óc trí tuệ dựng nên mà đa phần do bóc lột, ăn cắp, ăn cướp của dân, của nước để có được!
Hiện nay hẳn ai cũng đều biết, không kể những người mê đảng, phục vụ cho chế độ mà ngay cả không ít người cộng sản “phản tỉnh” đấu tranh cho dân chủ biết rõ chủ trương, đường lối của đảng cộng sản là sai lầm nhưng trong suy nghĩ, trong thâm tâm của họ vẫn tin “bác” là đạo đức, đảng lãnh đạo là tài tình, sáng suốt và vẫn tin rằng không có bác, đảng thì Việt Nam không có “độc lập, tự do” (?) Mặc dù trong số họ đã tiếp cận, đã đọc được nhiều tài liệu, nhiều bài viết chỉ ra sự thật trần trụi về “bác, đảng”, về mô hình tổ chức cai trị phản động kiểu cộng sản và nhiều dân tộc bị thực dân đế quốc đô hộ không có “bác, đảng”, không khởi động chiến tranh vẫn giành được độc lập, tự do.
Sự thật lịch sử đã phơi bày nhưng dường như vẫn không lay chuyển được lòng tin mù quáng của họ đối với “bác”, với đảng cộng sản, với con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa. Họ tin rằng con đường phục vụ cho cộng sản là đúng đắn và họ vẫn tin rằng chỉ có những lãnh đạo cộng sản đương thời là sai, xã hội chủ nghĩa suy thoái chỉ là bước lùi tạm thời, “ta nhất định thắng, địch nhất định thua!”
Do đó đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền cũng là đấu tranh loại trừ độc quyền lãnh đạo của đảng cộng sản “giả danh”. Muốn đạt được hiệu quả, điều kiện tiên quyết là phải tẩy uế tàn dư cộng sản và dứt khoát là phải chôn, đốt cái xác thối cộng sản đi, bằng không thây ma mục rữa này vẫn còn gây ô nhiễm cho môi trường sống, truyền nọc độc, truyền bệnh độc ác, dối trá cho những ai ngây thơ tiếp cận với nó.
Lẽ khác tàn dư cộng sản biến tướng còn độc hại hơn “nguyên thủy” cộng sản chuyên chính. Điển hình là tàn dư Tàu Cộng biến tướng thành bá quyền Đại Hán và tàn dư Hán Cộng thì trở nên hung hăng, độc tài, độc ác dã man, kinh sợ hơn bản chất vô sản chuyên chính vốn có. Về xác chết cộng sản cũng nguy hiểm không kém tàn dư cộng sản bởi xác chết không thể đối thoại cũng như xác chết không có khả năng lắng nghe, không khả năng hiểu người sống nói gì?
Chính vì lẽ đó nên đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam không thể tách rời đấu tranh giải trừ cộng sản, đấu tranh dọn sạch tàn dư cộng sản là chôn đốt thây ma “Mác, Lê, Mao, Hồ” và cái xác chết chưa chôn độc tài cộng sản Việt Nam. Nhất là nếu không xóa sạch tàn dư cộng sản, không chôn đốt cái xác cộng sản thì không thể dân chủ hóa và không dân chủ hóa thì không thể ngăn chận, phá vỡ âm mưu thôn tính Việt Nam của Tàu Cộng. Do đó đấu tranh chuyển đổi độc tài sang dân chủ cho Việt Nam cũng là giải pháp ngăn chận âm mưu xâm lăng của loài giặc dữ, bá quyền Đại Hán./.

Lê Nguyên

You May Also Like

Leave a Reply