Nhạc Giáng Sinh: “Chú Bé Đánh Trống” – The Little Drummer Boy

      NGS24122016

Quý thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm The Little Drummer Boy và đây lời Việt của nhạc phẩm này. mời quý vị cùng thưởng thức.

You May Also Like

Leave a Reply