Thomas Việt Phỏng Vấn LM Đặng Hữu Nam

      PV10102016

Kính thưa quý thính giả, như tin chúng tôi đã loan, nhà cầm quyền Hà Tĩnh đã trả lại toàn bộ 506 đơn khiếu kiện của người dân xã Kỳ Anh kiện công ty Formosa đã hủy hoại môi trường và triệt hạ con đường sống của họ. Để tìm hiểu vụ việc, mời quý thính gỉa theo dõi buổi trao đổi của chúng tôi với LM Antôn Đặng Hữu Nam và xin nhường lời cho PV Thomas Việt

You May Also Like

Leave a Reply