Phỏng vấn Lê Thị Kim Thu

      LeThiKimThu05092016

Thưa quí thính giả, đầu tháng 8/2016 một hội nghị gồm các tổ chức Xã Hội Dân Sự trong toàn vùng Đông Nam Á được tổ chức tại Đông Timor để thảo luận về nhiều vấn đề, trong ấy có hai vấn đề nổi bật là nhân quyền và tự do tôn giáo. Để tìm hiểu về hội nghị nói trên, mời quí thính giả theo dõi câu chuyện Nhân Quyền tháng 8/2016 giữa phóng viên Minh Nguyệt và cô Lê Thị Kim Thu, thành viên Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, người đã tham dự hội nghị này. Xin mời chị Minh Nguyệt.

You May Also Like

Leave a Reply