Đại Tá Mimi Phan

      NVDCCT20082016

Kính thưa quý thính giả, chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta tuần này, xin được tiếp tục thảo luận với nữ Đại Tá Mimi Phan, thuộc UNITED STATES PUBLIC HEALTH SERVICE COMMISSIONED CORPS, tạm dịch ra tiếng Việt là ĐOÀN ỦY NHIỆM Y TẾ CÔNG CỘNG của Hoa Kỳ. Đại tá Mimi Phan tham dự cuộc thảo luận này từ Thủ đô Hoa Thịnh Đốn, nơi bà và gia đình cư ngụ hơn 20 năm qua.

You May Also Like

Leave a Reply