Bình an nhé Quỳnh

Lòng đố kỵ và ghen tức của csVN đã được biết đến từ khi chúng cướp được quyền hành từ năm 1945. Từ đó tới nay chúng đã giết hại không biết bao nhiêu người chỉ vì lòng tức tối do mặc cảm thua sút bắt nguồn từ sự ngu dốt, lười biếng và nhất là độc hiểm.

... đọc tiếp

Không được nhân danh luật pháp để giết Hiến

Mọi phản kháng của người dân đều phát xuất từ sự cai trị ngu dốt, độc ác, tham lam của kẻ cầm quyền địa phương nhưng những kẻ này cũng được sự dung túng bao che của cấp trên vì vậy người dân khốn khổ trở thành nạn nhân trực tiếp qua sự cai trị độc đoán vô nhân của chính csVN.

... đọc tiếp