Thời Sự: ĐPV Hồng Phúc phỏng vấn nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh (phần 2)

Để tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tiếp phần 2 buổi phỏng vấn nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh do Hồng Phúc thực hiện sau đây.

      DLSN19062024-PV

You May Also Like