ĐPV Hồng Phúc phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng (phần 2)

Để tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tiếp phần 2 buổi phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng do Hồng Phúc thực hiện sau đây.

      DLSN12062024-PV

You May Also Like