Thời Sự: Phê Bình Hiến Pháp Việt Nam: Thế nào là một hệ thống pháp lý trưởng thành?

Kính thưa quý thính giả, Hiến Pháp là luật nền tảng hay nôm na là luật mẹ của tất cả mọi luật pháp trong một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên. Hệ thống luật pháp nói chung điều hợp mọi tương quan xã hội trong một quốc gia. Chính vì thế, phê bình hiến pháp và những vấn đề luật pháp trong một quốc gia một mặt góp phần hoàn thiện hiến pháp và hệ thống pháp lý, mặt khác nâng cao dân trí về một khía cạnh trọng yếu của nền dân chủ quốc gia. Đây là mục tiêu của chuyên đề “Phê bình Hiến Pháp và Luật Pháp VN” do ĐPT/ĐLSN chủ trương

Sau đây, mời quý thính giả nghe phần phỏng vấn Luật Sư: “Đào Tăng Dực” về đề tài:  “Thế Nào Là Một Hệ Thống Pháp Lý Trưởng Thành?… xin mời anh Hải Sơn.

      DLSN27052024bis PBHP

Xin kính chào Ls, Đào Tăng Dực …

  1. Thưa Ls., chế độ CSVN và TBT Nguyễn Phú Trọng thường ca ngợi tính ưu việt của cái gọi là Pháp Chế Xã Hội Chủ Nghĩa. Nếu chúng ta đánh giá khách quan thực chất của Pháp Chế Xã Hội Chủ Nghĩa này, liệu nó có thể sánh vai cùng hệ thống pháp luật của các quốc gia dân chủ tây phương hay không, thưa Ls.?
  2. Thưa Ls., như vậy là mọi quốc gia trên thế giới đều mong muốn có được một hệ thống luật pháp phát triển hoặc trưởng thành. Vậy xin Ls. cho biết thế nào là một hệ thống luật pháp trưởng thành ạ?
  • Vâng, cảm ơn Ls. đã giải thích thế nào là một hệ thống pháp lý trưởng thành. Tuy nhiên, xin luật sư cho biết tại sao Pháp Chế Xã hội chủ nghĩa tại VN lại bị Ls. định vị là một hệ thống “lạc hậu”, “trẻ con” và nhất là như một đứa trẻ “không chịu lớn”, thưa Ls.?
  1. Vậy chúng ta phải làm gì để dân tộc có được một hệ thống pháp lý trưởng thành, khôi phục lại quốc thể cho dân tộc sau khi đã bị CSVN hạ nhục, thưa Ls.?

 

You May Also Like