Hồng Phúc phỏng vấn Bác sĩ Đỗ Văn Hội (phần 1)

Sau đây mời quý vị theo dõi buổi hội thoại giữa phóng viên Hồng Phúc với Bác sĩ Đỗ Văn Hội.  Minh Nguyệt xin nhường lời cho anh Hồng Phúc.

      DLSN21022024-PV

You May Also Like