Thời Sự: Mỹ Linh phỏng vấn Bà Phạm Thiên Thanh, Chủ tịch Lực Lượng Cứu Quốc và Chủ tịch Tổ chức Phục Hưng Việt Nam

Thưa quý thính giả, sự kiện Hoa Kỳ và CSVN nâng cấp ngoại giao giữa hai quốc gia lên mức cao nhất có thể có được đã được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Sự kiện này sẽ ảnh hưởng đến tiến tình dân chủ hóa Việt Nam như thế nào? Và Việt Nam liệu có thể thoát ra được vòng kìm tỏa của CSTQ hay không? Đó là những câu hỏi chúng ta cần quan tâm. Để tìm hiểu sự việc, chúng tôi có cuộc phỏng vấn Bà Phạm Thiên Thanh, hiện là chủ tịch của Lực Lượng Cứu Quốc và Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam

      DLSN15092023bis-PV

You May Also Like