THẾ GIỚI TUẦN QUA: Thứ Bảy, ngày 03 tháng 06 năm 2023

Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Thế Giới Tuần Qua” do Thạc sĩ Phạm Văn Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Phát Triển Kinh Tế và Gia Cư của tiểu bang Massachusetts, đặc trách về Thương Mãi Quốc Tế phụ trách.

      DLSN03062023bis TGTQ

Xin kính chào Thạc sĩ Phạm Văn Nam, tình hình thế giới tuần qua có gì đáng quan tâm nhất, thưa ông Nam?

2/ Ông Nam vừa chia sẻ về Á châu, đặc biệt là chuyện dài Bắc Hàn luôn có những cuộc thử nghiệm vũ khí, khiến các nước khác lo ngại. Thế thì chiến cuộc tại Ukraine có gì đáng nói đến không, thưa ông Nam?

3/ Cám ơn ông Nam, vì thời lượng có hạn, xin ông cho biết sự kiện nào đáng nói đến nhất tại Hoa Kỳ trong tuần lễ vừa qua, thưa ông?

Hải Sơn: Vâng, rất cám ơn Thạc sĩ Phạm Văn Nam đã dành thì giờ đúc kết một số diễn biến nóng nhất trong tuần qua để gởi đến thính giả ĐLSN. Mong được gặp lại tuần sau cũng trên chuyên mục này. Xin kính chào ông ạ.

You May Also Like