Thời Sự: Phỏng vấn Bác sĩ Võ Đình Hữu, Đồng Chủ tịch Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại về “Hiện tình Tự Do Tôn Giáo tại Việt Nam” (phần 2)

Thưa quý vị thính giả, để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe tiếp PHẦN HAI cuộc phỏng vấn Bác sĩ Võ Đình Hữu, đồng Chủ tịch Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội và Hải Ngoại của Hồng Phúc sau đây

      DLSN24052023bis-PV

You May Also Like