Thời Sự: Phỏng vấn LM Đinh Hữu Thoại

Kính thưa quý thính giả, như tin chúng tôi đã loan, vào ngày 22/3 vừa qua, nhà cầm quyền csvn đã thô bạo đến đàn áp Thánh Lễ do linh mục Lê Tiên đang tiến hành tại nhà nguyện. Để tìm hiểu sự việc phóng viên Nam Việt có cuộc phỏng vấn Linh Mục Đinh Hữu Thoại để trao đổi về vấn đề này.

Nhằm bảo đảm an toàn cho phóng viên Nam Việt, chúng tôi xin được phép thay thế với giọng đọc của Hải Son trong bài phỏng vấn này

      DLSN 29032023 Thoi su PV

You May Also Like