Phê Bình Hiến Pháp VN: Quyền bầu cử và ứng cử của công dân theo điều 27 Hiến pháp 2013. Liệu Việt Nam có thể tổ chức tổng tuyển cử tự do ? – Luật sư Vũ Đức Khanh (phần 2)

Thưa quý thính giả, Hiến pháp là luật nền tảng hay nôm na là luật mẹ của tất cả mọi luật pháp trong một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên. Chính vì thế một quốc gia dân chủ chân chính cần phải có một hiến pháp nghiêm chỉnh, một mặt bảo vệ những nhân quyền căn bản của công dân cá thể, mặt khác xây dựng một guồng máy chính quyền ổn định hầu lèo lái con thuyền quốc gia. Hiến pháp cũng phải dung hòa giữa thực tại căn bản của xã hội. Đó là chính quyền bên này và xã hội dân sự bên kia. Bản Hiến pháp 2013 của CSVN có nhiều khuyết điểm quan trọng và chúng ta cần thảo luận để góp phần cho công tác xây dựng một bản hiến pháp dân chủ chân chính cho giai đoạn hậu cộng sản. Đây là mục tiêu của chuyên đề “Phê Bình Hiến Pháp VN” do ĐPT ĐLSN chủ trương.

Sự đóng góp của các luật sư tham dự chuyên mục này là những quan điểm cá nhân, không nhất thiết thể hiện quan điểm chính thức của đài.

Sau đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi cuộc hội luận cùng Luật sư Vũ Đức Khanh và anh Quang Nam, nói về quyền bầu cử và ứng cử của công dân theo điều 27 Hiến pháp 2013. Luật sư Vũ Đức Khanh trả lời cuộc phỏng vấn này  từ Canada.

      DLSN14022023bis-HPVN

You May Also Like