Thời Sự: Phỏng vấn Bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm về “Thảm sát ở Huế Tết Mậu Thân” (phần 2)

Thời Sự

Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị thính giả nghe tiếp PHẦN HAI cuộc phỏng vấn Bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm của phóng viên Hồng Phúc sau đây

      DLSN01022023-bis-PV

You May Also Like