Thời Sự: Phỏng vấn Bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm về “Thảm sát ở Huế Tết Mậu Thân 1968”

Thời Sự

Thưa quý vị thính giả, ngày này, cách nay 55 năm, quân Công Sản Bắc Việt và tay sai, Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam, đã mở cuộc tổng tấn công Việt Nam Cộng Hòa vào giờ Giao Thừa Tết Mậu Thân 1968, trong đó có thành phố Huế. 

Sau 28 ngày chiếm đóng thành phố Huế, quân Cộng Sản đã thảm sát nhân dân thành phố Huế, gây ra không biết bao nhiêu tội ác man rợ, đào mồ chôn tập thể hàng ngàn người dân vô tội. 

Để ôn lại cái ngày đau thương ấy trong lịch sử dân tộc, đặc phái viên Hồng Phúc đã có cuộc phỏng vấn Bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm, Chủ tịch Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Cộng Hòa Liên Bang Đức. 

Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây

      DLSN31012023bis -PV

You May Also Like