Thời Sự: Phỏng vấn Luật sư Nguyễn Văn Đài về việc “Ông Phúc thôi việc”

Thời Sự

Thưa quý vị, chưa bao giờ lịch sử dân tộc Việt Nam có một triều đại cầm quyền lại tham ô, thối nát như CSVN hiện nay. Nhà dột từ nóc, từ kẻ cầm đầu đất nước đến bọn thuộc hạ, chúng bóc lột người dân đến tận cùng xương tủy, từ miếng ăn, manh áo, viên thuốc đến mái tranh nghèo rách nát. Kính mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi của phóng viên Hồng Phúc với Luật sư Nguyễn Văn Đài về nội tình Đảng CSVN đang tranh giành quyền lợi, giết tróc, tù đầy lẫn nhau tại quê nhà sau đây

      DLSN24012023bis -PV

You May Also Like