Phê Bình Hiến Pháp Việt Nam: 23.01.2023

Phê Bình Hiến Pháp Việt Nam

Sau đây, mời quý thính giả theo giỏi chuyên mục Phê Bình Hiến Pháp VN 2013. Tuần này LS Lưu Tường Quang trở lại với chương trình qua đề tài quyền tự do tôn giáo như đã được ghi nhận trong Hiến Pháp 2013 của CHXHCNVN

      DLSN23012023-bis-HPVN

You May Also Like