Lời chúc Xuân của các vị Chức sắc thuộc các tôn giáo khác nhau

Lời Chúc Tết

Thưa quý thính giả, từ quốc nội, các vị Chức sắc thuộc các tôn giáo khác nhau có lời chúc Xuân gởi đến quý thính giả đài Đáp Lời Sông Núi

      DLSN22012023-bis-LCT2023

You May Also Like