Phỏng vấn CTS Cao Đài Hứa Phi về “Tự Do Tôn Giáo tại Việt Nam”

Thời Sự

Thưa quý vị thính giả, tại Việt Nam, ai cũng biết Hiến Pháp quy định mọi người dân đều có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, và nhiều thứ quyền khác nữa. Thế nhưng, ngày nay, đứng giữa trời Hà Nội mà đòi hỏi Tự Do Tôn Giáo thì đó là vấn đề “nói chuyện với đầu gối!” Cái lắt léo nó nằm ở chỗ cái câu danh ngôn của cố Tổng thống VNCH: “Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm”. 

Kính mời quý vị cùng theo dõi cuộc phỏng vấn của Hồng Phúc với Chánh Trị Sự (CTS) Cao Đài HỨA PHI, Đồng Chủ tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam, phát biểu từ Việt Nam, sau đây

      DLSN03012023bis-PV

You May Also Like