Thế Giới Tuần Qua: 12.03.2022

Thế Giới Tuần Qua

Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Thế Giới Tuần Qua” bắt đầu từ hôm nay sẽ do Ông Phạm Văn Nam, tốt nghiệp Thạc Sĩ Kinh Tế Chính Trị tại đại học Harvard, nguyên Thứ trưởng bộ Phát Triển Kinh Tế và Gia cư của tiểu bang Massachusetts, đặc trách về Thương Mãi Quốc Tế phụ trách.

      DLSN03122022bis-TGTQ

 

You May Also Like