Phê Bình Hiến Pháp Việt Nam: 28.11.2022

Phê Bình Hiến Pháp Việt Nam

Hiến pháp là luật nền tảng hay nôm na là luật mẹ của tất cả mọi luật pháp trong một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên. Chính vì thế một quốc gia dân chủ chân chính cần phải có một hiến pháp nghiêm chỉnh, một mặt bảo vệ những nhân quyền căn bản của công dân cá thể, mặt khác xây dựng một guồng máy chính quyền ổn định hầu lèo lái con thuyền quốc gia. Hiến pháp cũng phải dung hòa giữa thực tại căn bản của xã hội. Đó là chính quyền bên này và xã hội dân sự bên kia. Bản Hiến pháp 2013 của CSVN có nhiều khuyết điểm quan trọng và chúng ta cần thảo luận để góp phần cho công tác xây dựng một bản hiến pháp dân chủ chân chính cho giai đoạn hậu cộng sản. Đây là mục tiêu của chuyên đề “Phê Bình Hiến Pháp VN” do ĐPT ĐLSN chủ trương.

Sau đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi cuộc hội luận cùng luật sư Vũ Đức Khanh và anh Quang Nam, nói về những bất cập trong điều 4 của bản hiến pháp hiện hành. Luật sư Vũ Đức Khanh trả lời cuộc phỏng vấn này  từ Canada

      DLSN28112022bis-Hien-Phap

You May Also Like