Phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng (phần 2)

Thời Sự

Thưa quý vị thính giả, để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe tiếp PHẦN  CUỐI cuộc phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Tổng Giám đốc BPSOS về Hôi Nghị Tự Do Tôn Giáo ĐNÁ

      DLSN25112022bis-PV

You May Also Like