THỜI SỰ: Đại Hội kỳ 6 của Lực Lượng Cứu Quốc

Kính thưa quý thính giả,

Ngày 22 tháng 10 năm 2022 vừa qua, Lực Lượng Cứu Quốc đã phổ biến bản Thông Cáo Báo Chí nguyên văn như sau:

      DLSN03112022bis PV

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

ĐẠI HỘI KỲ VI CỦA

LỰC LƯỢNG DÂN TỘC CỨU NGUY TỔ QUỐC

Đại Hội kỳ VI của LỰC LƯỢNG DÂN TỘC CỨU NGUY TỔ QUỐC, gọi tắt là Lực Lượng Cứu Quốc, đã được tổ chức tại thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ, trong hai ngày 21 và 22 tháng 10 năm 2022.

Lực Lượng Cứu Quốc gồm ba đoàn thể: Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam, Tập Hợp Đồng Tâm, Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn và một số nhân sĩ, chính thức thành lập ngày 28 tháng 2 năm 2010. Đại Hội được tổ chức mỗi 2 năm, quy tụ thành viên từ khắp nơi trên thế giới để duyệt xét, kiểm điểm hoạt động trong thời gian qua, thẩm định tình hình chung của Việt Nam và thế giới; để từ đó Đại Hội xác định nhu cầu, ấn định sách lược và quyết định các chương trình và kế hoạch hoạt động cho các năm tới.

Trong Đại Hội VI này, các đại biểu đã nhắc lại quyết tâm cùng với các đoàn thể, tổ chức theo đuổi công cuộc đấu tranh loại bỏ nội thù CSVN, ngăn chận ngoại xâm CSTQ trên đất nước. Đại Hội cũng nỗ lực đẩy mạnh những công tác quốc nội và kiện toàn Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, như vũ khí đấu tranh tư tưởng của người Việt Quốc Gia trong lẫn ngoài nước.

Trong phần nhân sự, Đại Hội đã tín nhiệm Bà Phạm Thiên Thanh làm Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương nhiệm kỳ 2022-2024, thay thế ông Trần Quốc Bảo mãn nhiệm theo điều lệ của LLCQ. Đại Hội cũng đặc biệt bầu những đoàn viên trẻ tuổi vào Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương.

 

San Jose, California, ngày 22 tháng 10 năm 2022

Đằng Giang

Phát Ngôn Nhân

Thưa quý thính giả, để tìm hiểu thêm về Đại Hội kỳ 6 của Lực Lượng Cứu Quốc, mời quý thính giả theo dõi cuộc trò chuyện giữa Đặc Phái Viên HẢI SƠN với Bà PHẠM THIÊN THANH, tân Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Lực Lượng Cứu Quốc.

Bà Phạm Thiên Thanh tham gia Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam năm 2010 và tháng Giêng năm 2021 bà được bầu làm Chủ tịch Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam. Bà tham dự cuộc trò chuyện này từ San Jose, California, Hoa Kỳ.

Xin mời anh Hải Sơn ..

You May Also Like