Phê Bình Hiến Pháp Việt Nam

Thưa quý thính giả, Bản Hiến pháp 2013 của CSVN có nhiều khuyết điểm quan trọng và chúng ta cần thảo luận để góp phần cho công tác xây dựng một bản hiến pháp dân chủ chân chính cho giai đoạn hậu CS. Đây là mục tiêu của chuyên đề “Phê Bình Hiến Pháp VN” do ĐPT-ĐLSN chủ trương. Trong tiết mục này hôm nay, mời quý thính giả theo dõi buổi hội luận với Ls. Vũ Đức Khanh từ Canada, để nói về lịch sử của các bản hiến pháp VN, đặc biệt là bàn về điều 4 qua các bản hiến pháp… Xin mời anh Quang Nam.

      DLSN31102022bis HP

You May Also Like