Thời Sự: Phê Bình Hiến Pháp VN

Kính thưa quý thính giả, hiến pháp là luật nền tảng hay nôm na là luật mẹ của tất cả mọi luật pháp trong một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên. Chính vì thế, một quốc gia dân chủ chân chính cần phải có một hiến pháp nghiêm chỉnh, một mặt bảo vệ những nhân quyền căn bản của công dân cá thể, mặt khác xây dựng một guồng máy chính quyền ổn định hầu lèo lái con thuyền quốc gia. Hiến pháp cũng phải dung hòa giữa thực tại căn bản của xã hội. Đó là chính quyền bên này và xã hội dân sự bên kia. Bản Hiến Pháp 2013 của CSVN có nhiều khuyết điểm quan trọng mà chúng ta cần thảo luận, để góp phần cho công tác xây dựng một bản hiến pháp dân chủ chân chính cho giai đoạn hậu cộng sản. Đây là mục tiêu của chuyên đề “Phê Bình Hiến Pháp VN” do ĐPT- ĐLSN chủ trương.

Sau đây là phần phỏng vấn Ls. Đào Tăng Dực giới thiệu chuyên mục “Phê Bình Hiến Pháp Việt Nam”.  Xin nhường lời cho phóng viên Quang Nam và mời quý thính giả cùng theo dõi….

      DLSN24102022bis Hien Phap

You May Also Like