Đất Nước Đứng Lên: Giật sập chế độ cộng sản độc tài là yêu nước

Thưa quý thính giả, trong hoàn cảnh quốc gia lâm nguy, thất phu hữu trách, bất cứ một cá nhân hay tập thể nào bên ngoài lẫn bên trong đảng CSVN, nếu giật sập được chế độ CS độc tài thì đều xứng đáng là thành phần yêu nước chân chính. Qua chuyên mục Đất Nước Đứng Lên, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hoàng Minh Phú với tựa đề: “Giật sập chế độ cộng sản độc tài là yêu nước”_ sẽ được Khánh Ngọc trình bày, để tiếp nối chương trình.

      DLSN17102022bis DNDL

 

Dựt Sập Chế Độ Cộng Sản Độc Tài Là Yêu Nước.

Hoàng Minh Phú

Muốn thực hiện được hoài bão này, nhân dân cần những nhà lãnh đạo yêu nước, yêu tự do dân chủ chân chính, khác với Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Huệ và Phạm Minh Chính hiện nay.

Thật vậy, một nhà lãnh đạo yêu nước thật sự, là một người luôn nghĩ về vận mệnh Tổ Quốc, sự tồn vong của Dân Tộc, luôn mong muốn cho đất nước được phát triển giàu mạnh, đồng bào mình được hưởng quyền tự do, dân chủ, đời sống được ấm no, hạnh phúc. Chứ không chỉ lo cho quyền lợi cá nhân hoặc đảng phái mình.

Trong bối cảnh xã hội Việt Nam hiện nay, dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản độc tài, chuyên chế và thối nát, khiến đất nước chậm phát triển, xã hội đầy những bất công.

Tuy nhiên sự thoái hóa trong hàng ngũ đảng CSVN đã đưa đến hiện tượng phát sinh nhiều nhân vật bất đồng chính kiến, đối lập với đường lối cai trị của đảng Cộng Sản. Họ không đồng lòng với những chính sách mị dân và việc làm sai trái của đảng.

Điển hình nhất là chủ trương đối ngoại: Đảng có lập trường mờ ám, không rõ rệt, trong việc liên kết với những thế lực thù địch, luôn nuôi mộng bành trướng. Thật vậy CSTQ có ý đồ xâm lăng Việt Nam bằng nhiều hình thức, nhưng đảng vẫn muốn lệ thuộc Tàu.

Ngoài ra đảng csvn còn rập khuôn những chủ trương lỗi thời, sai trái, từ việc tôn thờ những nhân vật độc tài bất xứng, đã lộ tẩy như Lenin, Mao hoặc Hồ.v.v Đảng đánh lận con đen về bản sắc dân tộc.

Kế đến là chủ trương đối nội: Đảng “xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, khiến nền kinh tế Việt Nam không thể phát triển bền vững; Sau đó là “đất đai là sở hữu toàn dân, nhưng do nhà nước quản lý”, một hình thức sở hữu mị dân, người dân không có quyền làm chủ thật sự trên mãnh đất của mình, và hiến pháp cho quyền tự do ứng cử, bầu cử, nhưng phải được đảng đề cử, đi bầu theo sự chỉ đạo của Mặt Trân Tổ Quốc.

Tổng bí thư đảng, hô hào chống tham nhũng, nhưng tham nhũng mỗi ngày một nhiều hơn, vì: “đánh chuột sợ vỡ bình”.

Tất cả những đường lối chủ trương mị dân, dối trá như trên, đã khiến cho những ai yêu quê hương dân tộc, đều không thể chấp nhận sự gian dối lố lăng như vậy của đảng.

Vì thế trong các thành phần cốt lõi của đảng Cộng Sản ấy, đang có những người phản tỉnh, tự diễn biến, yêu nước thật sự. Nhiều đảng viên họ đang muốn dựt sập chế độ độc tài, thối nát hiện nay, thay bằng một chế độ tự do dân chủ hiến định, pháp trị, và đa nguyên.

Nhưng họ đang bị đảng theo dỏi và cho là những thành phần tự diễn biến, tự chuyển hóa, chống đảng.

Tuy nhiên, chúng ta có thể tin rằng, họ vẫn đang tìm cách để thực hiện hoài bão đó cho bằng được. Đó là dựt sập chế độ từ bên trong.

Trong lịch sử của chế độ Cộng Sản đã có một Gorbachev, là lãnh đọa cấp cao của nhà nước Xô Viết, ông đã dựt sập được chế đệ Cộng Sản Liên Xô, mà không cần đến vủ khí, không cần phải giết hại nhân dân, giết hại anh em. Lịch sử sẽ mãi ghi công.

Với tình hình chính trị toàn cầu như hiện nay, chúng ta có thể khẵn định rằng, cuộc đấu tranh đang có chiều hướng thuận lợi cho tiến trình dân chủ hóa đất nước Việt Nam.

Đâu là những thuận lợi, và gồm những thuận lợi nào?

Thứ nhất: Thuận lợi về măt quốc tế. Với cuộc chiến Nga xâm lược Ukrane hiện nay, cho  chúng ta thấy nhà lãnh đạo Nga, Putin, vẫn còn chủ trương độc tài, theo đường lối Cộng Sản Xô Viết củ, ông ta đang bị nhân dân Nga đòi lật đổ, thế giới lên án, tẩy chay.

Từ những ngày đầu cuộc chiến ấy, đã có một số ít quốc gia độc tài hùa theo Putin, nhưng đến tháng thứ bảy của cuộc chiến, các quốc gia  ấy laị chỉ trích Putin.

Khi cuộc chiến kéo dài đã khiến nền kinh tế thế giới xáo trộn, bất ổn, gây khốn đốn cho người dân của rất nhiều quốc gia, nhất là những quốc gia chậm phát triển.

Cũng từ đó Việt Cộng đã thay đổi lập trường, đảng không còn ủng hộ một cách lộ liễu quân xâm lược Nga, như khi cuộc chiến bắt đầu.

Thứ hai: Thuận lợi về mặt quốc nội. Qua cuộc chiến Ukraine, người dân Việt đã ý thức rằng, những nhà lãnh đạo độc tài,  thường có hành động điên rồ, khiến dân chúng lầm than, liên lụy khổ lây đến nhiều nước khác.

Và cũng cuộc chiến này, giúp cho chúng ta nhận biết rõ hơn, là bất cứ nền dân chủ nào, dù mong manh, cũng mạnh hơn những chế độ độc tài, tự mãn. Vì tính minh bạch của chế độ dân chủ, là luôn coi trọng lợi ích của quốc gia, dân tộc, nên được loài người tiến bộ ủng hộ.

Từ thời xa xưa cho đến nay, không có chế độ độc tài nào mà không tham nhũng. Trước sau gì những nhà độc tài như Putin, Tâp Cận Bình, Kim-Jong-un, và chế độ Việt Cộng cũng phải trả giá về hành động điên rồ, coi thường chính người dân của mình.

Sự đoàn kết của đồng bào, sẽ sớm dựt sập chế độ độc tài Việt Cộng và chiến thắng sẽ về tay nhân dân Việt Nam.

You May Also Like