NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA: Cộng Dồng Người Việt Hải Ngoại-Cộng Đồng Canada

Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ Bảy, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Thái Hòa điều hợp. Xin mời anh.

      DLSN01102022bis PV

You May Also Like