Bình Luận: Lời nói của đảng không đi đôi với hành động

Kính thưa quý thính giả, nếu đảng CSVN thăm tâm muốn tiêu diệt quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thì chỉ có một giải pháp, đó là chấp nhận dân chủ đa nguyên đa đảng và tam quyền phân lập.

Mời quý thính giả nghe phần Bình Luận của Nguyễn Đức Hạo Nhiên với tựa đề: “Lời nói của đảng không đi đôi với hành động” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.

      DLSN21092022 BL

 

You May Also Like