Bình Luận: Trung Quốc và Nga – mỗi bên đều theo đuổi kế hoạch của riêng mình

Kính thưa quý thính giả, trong bản chất của Trung Quốc và Nga chưa bao giờ là đồng minh chân thật, họ chỉ muốn lợi dụng lẫn nhau hầu duy trì độc tài và sự trị vì trên đầu cổ của 2 dân tộc bất hạnh này mà thôi. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Huyền Anh với tựa đề: “Trung Quốc và Nga – mỗi bên đều theo đuổi kế hoạch của riêng mình”_ sẽ được Song Thập trình bày, để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.

      DLSN19092022bis BL

You May Also Like