Nói Với Người CS: 9 suy thoái về tư tưởng-chính trị của đảng CSVN

Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Nói với người cộng sản”. Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. “Nói với người cộng sản” do Tiến Văn biên soạn, qua sự trình bày của Hoàng Ân

      DLSN04092022-bis NVNCS

9 suy thoái về tư tưởng-chính trị của đảng CSVN 

Tiến Văn

Thưa quí vị đảng viên cộng sản lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội thân mến,

Cách đây 6 năm, đảng Hồ-Tàu khóa 12 đã ra một quyết nghị mang mã số 04-NQ/TW do chính Nguyễn Phú Trọng kí tên. Quyết nghị này đưa ra một tổng kết về những thay đổi có tính “suy thoái” trong nội bộ đảng Hồ-Tàu. Chúng ta nên lưu ý chữ “suy thoái” ở đây là ngôn từ dùng của bọn chóp bu, chứ không có nghĩa nói lên bản chất trên cơ sở đạo đức, tiến bộ của thế giới nói chung.

Bản nghị quyết này là một sự thừa nhận công khai một cách cô đọng những nguy hiểm, “thù địch” xuất phát từ nội bộ của chính đảng Hồ-Tàu.

Các nguy hiểm, “thù địch nội tại” này là gì ?

Không khó khăn gì, bản nghị quyết vừa đề cập trên đây cho chúng ta thấy bọn chóp bu đã tổng kết và gọi tên ra 27 điều mà chúng gọi là “27 biểu hiện suy thoái”; chúng phân loại thành 3 nhóm suy thoái khác nhau gọi là suy thoái về tư tưởng-chính trị, suy thoái về đạo đức-lối sống, và nhóm thứ 3 là những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau xem cái mà bọn chóp bu gọi là “suy thoái tư tưởng-chính trị” .

Theo bọn chóp bu, đã có “một bộ phận không nhỏ” đảng viên (của đảng Hồ-Tàu) có những thay đổi nguy hiểm thuộc 9 vấn đề liên quan tới tư tưởng và nhận thức chính trị.

Thứ nhất, đó là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thứ hai, xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phụ hoạ theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái.

Thứ ba, nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thứ tư, không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thứ năm, trong tự phê bình còn giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm; khi có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng.

Thứ sáu, nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói không đi đôi với làm; hứa nhiều làm ít; nói một đằng, làm một nẻo; nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác; nói và làm không nhất quán giữa khi đương chức với lúc về nghỉ hưu.

Thứ bảy, duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình; không chịu học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác.

Thứ tám, tham vọng chức quyền, không chấp hành sự phân công của tổ chức; kén chọn chức danh, vị trí công tác; chọn nơi có nhiều lợi ích, chọn việc dễ, bỏ việc khó; không sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi xa, nơi có khó khăn. Thậm chí còn tìm mọi cách để vận động, tác động, tranh thủ phiếu bầu, phiếu tín nhiệm cho cá nhân một cách không lành mạnh.

Thứ chín, vướng vào “tư duy nhiệm kỳ”, chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, có lợi cho mình; tranh thủ bổ nhiệm người thân, người quen, người nhà dù không đủ tiêu chuẩn, điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc bố trí, sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích.

Thưa anh chị em và quí vị, chúng ta phải thành thật thừa nhận rằng bọn chóp bu đã nhìn ra rất chính xác những gì đang diễn ra trong thực tế hiện nay. Bởi tất cả 9 vấn đề này đã tồn tại từ lâu trong đời sống xã hội, ít nhất từ cách đây hơn 30 năm, sau khi Liên Xô sụp đổ.

Tuy nhiên, có một kết luận mà bọn chóp bu đã không dám thừa nhận công khai đó là lí do gốc gây ra 9 “suy thoái” kinh niên này. Lí do gốc chính là bản chất độc đảng, phản tiến bộ, phản động, bán nước, hại dân của bọn chóp bu khiến cho mọi đảng viên phải tìm cho mình một lối ứng xử để phòng bị cho bản thân hòng không bị chết chìm cùng với sự sụp đổ của đảng Hồ-Tàu. Bởi tất cả mọi người đều hiểu chính bọn chóp bu là những kẻ đầu tiên đã chuẩn bị để thoát thân khi sự sụp đổ tất yếu này sẽ xảy ra.

Hoàng Ân cùng Tiến Văn tạm biệt và xin hẹn quí vị, quí bạn trong chương trình tuần sau.

 

04/09/2022

You May Also Like