Chuyện Nước Non Mình: Chuyện đau lòng ngành Y

Sau cơn bão ô nhục với giá trên trời đáng khinh bỉ của Việt Á thì lại có hiện tượng trái ngược là mua mọi thứ trong ngành Y với giá rẻ mạt mà không cần biết đến hậu quả tai hại trước mắt sẽ xảy ra cho dân chúng nhất là bệnh nhân cần giải phẫu.

Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin gởi đến quý thính giả đài ĐLSN bài viết có tựa đề: “ Chuyện đau lòng ngành Y”   của Nguyễn Hồng Vũ sẽ được Vân Hà trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.

      DLSN23082022bis CNNM

You May Also Like