Thời Sự: Thái Hòa phỏng vấn 3 vị lãnh đạo Cao Đài Chân Truyền

Tiếp tục chương trình, mời Quý thính giả theo dõi cuộc trao đổi của pv Thái Hòa với 3 vị lãnh đạo Cao Đài Chân Truyền về việc phía Cao Đài Quốc Doanh vừa chiếm nốt Vạn Pháp Cung, một trong 3 cơ sở thuộc hệ Tu Chơn, tức Tu Tâm của đạo Cao Đài Chơn Truyền.

      DLSN18082022bis PV

You May Also Like