Thời Sự: THỈNH NGUYỆN THƯ NGĂN KHÔNG CHO CSVN LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN LHQ

Quý thính giả vừa nghe phần Tin Tức.  Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, Trưởng Ban Phối Hợp Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, từ Nam California, Hoa Kỳ.  Xin nhường lời cho ĐPV Hải Sơn…

      DLSN15082022bis PV

Thưa quý thính giả,

Như Đài ĐLSN đã loan tin, vào trung tuần tháng 4 năm nay, MẠNG LƯỚI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM đã kêu gọi các đoàn thể và cá nhân tham gia ký tên vào THỈNH NGUYỆN THƯ vận động các quốc gia trong Liên Hiệp Quốc ngăn chận CSVN tham gia Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.

Sau hơn 3 tháng vận động, ngày 8 tháng 8 vừa qua, MẠNG LƯỚI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM đã gửi THỈNH NGUYỆN THƯ này đến đại diện các quốc gia tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ.

Để tìm hiểu về nỗ lực đặc biệt này của MẠNG LƯỚI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM, mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi của chúng tôi với Tiến Sĩ NGUYỄN BÁ TÙNG, Trưởng Ban Phối Hợp Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam.

Ông Tùng tham dự buổi thảo luận này từ Nam California, Hoa Kỳ.

Vâng! Xin kính chào Ts. Nguyễn Bá Tùng, rất vui  được gặp lại ông trong chương trình hôm nay …

You May Also Like