Thời Sự: Tự Do Tôn Giáo Và Nhân Quyền Tại Việt Nam(2)

Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe tiếp PHẦN 2 cuộc phỏng vấn HT Thích Không Tánh về “Vấn đề Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền” tại Việt Nam”.

Tiếp theo sau cuộc phỏng vấn HT Thích Không Tánh là phần tường trình của anh Hồng Phúc về “Ngày 22 tháng Tám, Ngày Tưởng Niệm những Nạn Nhân bị Bạo Hành vì lý do Tôn Giáo” do Liên Hiệp Quốc đề xướng.

Kính mời quý vị cùng theo dõi cho tới cuối chương trình.

      DLSN09082022bis PV

You May Also Like