Thời Sự: CÔNG VIÊN HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO Và TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VN CANADA(2)

Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi buổi nói chuyện của ông Quang Nam, giám đốc Đài ĐLSN với ông BÙI VĂN HAI, Chủ tịch Hội Người Việt Calgary về buổi Lễ Khánh Thành Công viên Hành Trình tìm Tự Do và Tượng Đài Thuyền Nhân sau đây :

      DLSN05072022bis PV

You May Also Like