Thời Sự: Hồng Phúc Phỏng Vấn Gs. Đỗ Như Điện

Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị nghe tiếp PHẦN 2, cuộc phỏng vấn Gs. Đỗ Như Điện về chuyến công du Hoa Kỳ của Thủ tướng chính phủ CSVN  Phạm Minh Chính, do phóng viên Hồng Phúc thực hiện sau đây:

      DLSN24052022bis PV

You May Also Like