Thời Sự: Hội Nghị Thượng Đỉnh Cho Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế

Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn Chánh trị sự Hứa Phi do phóng viên Thái Hòa thực hiện, về Hội Nghị Thượng Đỉnh Cho Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế sẽ được diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 28 – 30/6 năm nay tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn.  Xin nhường lời cho anh Thái Hòa…

      DLSN16052022bis PV

You May Also Like