NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA: Thái Hòa pv Gs. Nguyễn Bá Lộc (phần 01)

Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ Bảy, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Thái Hòa điều hợp. Khách mời tuần này là Giáo sư Nguyễn Bá Lộc – Cựu Hội trưởng Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam tại Hoa Kỳ.

      DLSN30042022bis PV

You May Also Like