Thời Sự: Hồng Phúc pv Tiến sĩ Phan Quang Trọng (1)

Quý thính giả vừa nghe phần Tin Tức.  Liên tục chương trình, sau đây mời quý thính giả theo dõi buổi phỏng vấn Tiến sĩ Phan Quang Trọng từ Texas, về vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam. Xin nhường lời cho phóng viên Hồng Phúc…

      DLSN21032022bis PV

You May Also Like