Gương Thành Công: TS Đặc sứ John Peter Phạm.

Kính thưa qúy thính giả, thật hãnh diện cho cộng đồng người Việt của chúng ta, lần đầu tiên có một đặc sứ tài năng, đức độ, đã được tổng thống Hoa Kỳ bổ nhiệm làm đặc sứ nhiều nước tại khu vực Đại hồ Phi Châu, qua mục Gương thành công của người Việt hải ngoại, do Bá Cơ trình bầy sau đây:

      DLSN08032022bis Guong TC

You May Also Like