DANH NHÂN NƯỚC VIỆT: Tiết Độ Sứ Khúc Thừa Dụ

Kính thưa quý thính giả, hơn ngàn năm trước có một Hào Trưởng đã xây dựng một chính quyền Nam Việt tự chủ, đất nước mới thoát khỏi ách thống trị của phương Bắc. Lịch sử ghi nhận ông là người đầu tiên giành lại nền độc lập cho dân tộc từ khi Nam Việt rơi vào tay nhà Hán. Qua chuyên mục Danh Nhân Nước Việt tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài “Tiết Độ Sứ Khúc Thừa Dụ” của Việt Thái qua giọng đọc của Minh Nguyệt để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.

      DLSN05032022bis Danh nhan

Tiết Độ Sứ Khúc Thừa Dụ

Việt Thái

Sau hơn 1000 năm Bắc Thuộc, đầu thế kỷ thứ 10 là thời kỳ tự chủ đầu tiên khôi phục lại nền độc lập của Nam Việt. Thời kỳ này, người Việt đã tự cai trị lãnh thổ nhưng chưa xưng vương và chưa đặt quốc hiệu.

Bề ngoài, vẫn là một phần lãnh thổ của phương Bắc với tên gọi “Tĩnh Hải Quân” và người đứng đầu chỉ nối tiếp nhau làm Tiết Độ Sứ như một quan cai trị của Trung Hoa, nhưng thực chất là chính quyền độc lập của người Việt.

Thời kỳ này bắt đầu khi Khúc Thừa Dụ lên nắm quyền thay thế Tiết Độ Sứ của nhà Đường và kết thúc khi đức Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán, lập ra nhà Ngô năm 938.

Việc giành lại quyền tự chủ của nước Việt khởi sự vào cuối thế kỷ thứ 9 khi nhà Đường suy yếu trầm trọng, với tình trạng sứ quân diễn ra khắp nước Tàu. Cuộc khởi nghĩa của Hoàng Sào từ năm 874 đến năm 884, khiến cho nhà Đường bị lung lay tận gốc rễ.

Tại An Nam, Tiết Độ Sứ khi đó là Chu Toàn Dục, vô cùng độc ác, làm mất lòng người và bị gọi là “Ngục Thượng Thư”. Sau đó, Độc Cô Tổn sang thay Chu Toàn Dục nhưng vì không cùng phe với Chu Toàn Trung nên chỉ vài tháng sau Tổn bị thuyên chuyển ra đảo Hải Nam và bị giết chết. Từ đó vùng An Nam không có quan lại nào của nhà Đường được cử sang cai trị.

Khi ấy tại Hồng Châu (tỉnh Hải Dương ngày nay) có một Hào trưởng tên Khúc Thừa Dụ, có lòng bác ái được dân chúng mến phục. Nhờ được lòng dân, Khúc Thừa Dụ đưa quân chiếm thành Đại La, tự xưng là Tiết Độ Sứ lập ra guồng máy cai trị độc lập.

Biết thế yếu, nhà Đường buộc phải phong thêm tước vị “Đồng bình Chương sự” cho Khúc Thừa Dụ vào ngày 7 tháng 2 năm 906.

Khúc Thừa Dụ dùng chính sách ngoại giao khôn khéo đối với nhà Đường, với chủ trương “độc lập thật sự, việc thần phục chỉ là trên danh nghĩa”. Tuy chính quyền mang danh hiệu của nhà Đường nhưng mọi việc đều do ông quyết định.

Sau đó, ông phong cho con mình là Khúc Hạo chức vụ “Tĩnh Hải hành quân Tư mã quyền tri lưu hậu”, tức chức vụ thống lãnh quân đội và sẽ là người kế vị chức Tiết Độ Sứ.

Ngày 23/7/907, Khúc Thừa Dụ qua đời Khúc Hạo lên thay. Họ Khúc truyền nối làm Tiết Độ Sứ 3 đời là Khúc Thừa Dụ, Khúc HạoKhúc Thừa Mỹ cai trị An Nam từ năm 905 đến năm 930.

Mặc dù Khúc Thừa Dụ không xưng vương, nhưng đời sau nhớ ơn và tôn vinh ông là Khúc Tiên chủ, Khúc Hạo là Khúc Trung chủ và Khúc Thừa Mỹ là Khúc Hậu chủ. Trong 3 đời họ Khúc, Khúc Hạo là người được nhắc đến nhiều nhất vì những đóng góp to lớn cho đất nước.

* * *

Cái tên An Nam của nước Việt phát xuất từ khi nhà Đường làm bá chủ ở Trung Hoa, sau khi tấn chiếm nhiều đất đai liền phân vùng và đặt tên là An Tây, An Đông, An Bắc cùng với An Nam Đô Hộ Phủ. Trong mấy trăm năm đó, nhiều vị anh hùng dân tộc đã đứng lên đánh đuổi quân nhà Đường như Mai Hắc Đế, Phùng Hưng..v.v. nhưng đều thất bại vì lực lượng hùng hậu của nhà Đường vào các thời điểm đó.

Cho đến khi nhà Đường suy yếu vì loạn sứ quân thì cơ hội bằng vàng đã đến với Khúc Thừa Dụ, ông đã chụp lấy để giành lại chủ quyền cho đất nước. Không những ông chiếm thành giữ đất, mà còn tạo dựng guồng máy hành chánh độc lập cho dân Lạc Hồng. Nếu không có dòng họ Khúc tạo dựng nền móng vững chắc thì sau 30 năm, có lẽ các tướng lãnh sau này như Dương  Diên Nghệ và Ngô Quyền khó lòng huy động được toàn dân tham gia vào cuộc chiến chống quân Tàu, chấm dứt cơn quốc nạn kéo dài cả ngàn năm.

Nhìn lại giai đoạn hào hùng của giòng họ Khúc, người Việt không khỏi ngậm ngùi khi nhìn về thế nước hiện nay. Sau một ngàn năm thoát khỏi ách đô hộ của người Tàu với rất nhiều “núi xương sông máu” dân tộc Việt ngày nay lại bị lệ thuộc của Tàu Cộng, dưới chiêu bài “4 tốt” và “16 chữ vàng”.

Lịch sử ghi lại, Khúc Thừa Dụ đã lợi dụng cơ hội bằng vàng để vùng lên “thoát Trung”, trong khi tập đoàn lãnh đạo CSVN hiện nay lại cương quyết tuân thủ các mật ước của Hội nghị Thành Đô, cam tâm làm chư hầu cho Tàu Cộng để bám giữ quyền hành.

Đồng ý là mỗi thời thế mỗi khác nhau, nhưng không lẽ thời xưa cha ông chúng ta hào hùng và ngạo nghễ, còn bây giờ con cháu lại yếu hèn và ngu muội đến thế hay sao?

Không lẽ Tập đoàn lãnh đạo CSVN hiện nay chỉ là người Tàu đội lốt? Tương tự như thân phận của Hồ Chí Minh đã bị nhiều học giả vạch trần lai lịch suốt nhiều năm qua, nhưng cả đảng CS vẫn câm miệng như hến, không dám phản bác mà lại đàn áp, bắt giam rất nhiều người dân đã đứng lên đấu tranh cho Tự do, Dân chủ và Nhân quyền cho dân tộc. Thật là đau lòng cho đất nước Việt Nam!

You May Also Like