Gương Thành Công: Đức Ông Joseph Nguyễn Đức Minh(p.cuối)

Kính thưa quý vị, mục Gương Thành Công do Bá Cơ thực hiện, đã giới thiệu Đức Ông Joseph Nguyễn Đức Minh trong bốn kỳ, trên một chặng đường dài, và Đức Ông đã đạt được những thành công mỹ mãn trong các học vị, cũng như những việc làm trong lãnh vực tâm linh, và phụng vụ tha nhân. Mời quý vị theo dõi phần cuối sau đây:

      DLSN01032022bis Gthanhcong

You May Also Like