Thời Sự: CHÉM CHẾT MỘT NGƯỜI LÀ KẺ SÁT NHÂN. SÁT HẠI HÀNG CHỤC HÀNG TRĂM NGÀN NGƯỜI LÀ VỊ ANH HÙNG” (p.cuối)

Kính thưa quý thính giả, sự kiện linh mục Trần Ngọc Thanh bị sát hại ngay tại nhà thờ ở Kontum. Sự kiện này đã tạo nên một làn sóng sôi nỗi trong dư luận. Vào hơn một tuần qua Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ cũng đã viết bài “CHÉM CHẾT MỘT NGƯỜI LÀ KẺ SÁT NHÂN. SÁT HẠI HÀNG CHỤC HÀNG TRĂM NGÀN NGƯỜI LÀ VỊ ANH HÙNG”… để tìm hiểu thêm về ý nghĩa bài viết này, mời quý thính giả theo dõi tiếp phần cuối cuộc phỏng vấn LM Nguyễn Hữu Lễ sau đây.

      DLSN23022022 PV

You May Also Like