Gương Thành Công: Đức Ông Joseph Nguyễn Đức Minh (P4)

Kính thưa quý vị, trong ba kỳ trước Bá Cơ trong mục Gương Thành Công của đài, đã giới thiệu Đức Ông Joseph Nguyễn Đức Minh đã vượt thoát khỏi miền Bắc, với những cam go, hiểm nguy để vào được vùng tự do vào năm 1954. Sau đó du học tại Hoa Kỳ, nơi mà ông đã đạt được những thành tích rất đáng ngưỡng phục với các học vị cao, cũng như  tận tì̀nh với cương vị là một Linh Mục trong vấn đề tâm linh và phục vụ tha nhân. Mời quý vị nghe tiếp phần thứ tư sau đây:

      DLSN22022022bis GThanhcong

 

You May Also Like